Dokumen MYKD

MYKD (Maklumat Yang Kena Diberi) adalah merupakan komponen penting dalam pentadbiran pertubuhan belia. MYKD wajib dalam masa selewat-lewatnya 60 hari Mesyuarat Agung Tahunan atau sebelum 31 Mac setiap tahun.

Read more